صفحه اصلی  >  فروش
فروش

مشتریان
شرکت لوله و پروفیل گل‌نرده در صنایع انرژی، خودروسازی و ساختمانی محصولات کاربردی فراوانی دارد.

خدمات پس از فروش شركت

كلیه مشتریان می توانند اطلاعات فنی مورد نیاز خود را با بـرقـراری ارتـباط بـا واحد پشتیبانی فنی (Customer Technical Assistance) دریافت نمایند.

هدف : ارائه خدمات هرچه بهتر ، افزایش سرعت پاسخگوئی به مشتریان داخلی و خارجی و انتقال صحیح نیازهای مشتریان به كارخانه جهت تولید.

اهم فعالیت های این واحد در سه بخش عمده برنامه ریزی و اجرا می شود .

ارائه خدمات فنی قبل از فروش :

ـ بررسی درخواست مشتریان و شناخت نیاز واقعی آنها
ـ ارائه اطلاعات فنی ـ متالوژیكی در مورد مواد اولیه و پروسه تولید
ـ ارائه اطلاعات فنی به مشتریان در مورد ابعاد، استانداردها ، محدودیت های تولیدی و كنترلی ، روش های بسته بندی و حمل ، بازرسی ، ارائه گواهی نامه های كیفیت ، كنترل مشخصه های سفارش و نهایی نمودن پارامترهای سفارش
ـ دریافت درخواست مشتریان برای یك محصول جدید از واحد فروش و انجام بررسی ها در صورت لزوم مكاتبه با كارخانه جهت امكان سنجی تولید و تعیین هزینه های احتمالی قالبسازی و سپس اعلام نتیجه به واحد فروش جهت عقد قرارداد .

ارائه خدمات فنی در حین فروش :

این نوع خدمات كه به درخواست مشتری و یا واحد فروش و یا به پیشنهاد واحد پشتیبانی فنی مشتریان ارائه می گردد شامل :
ـ كنترل پارامترهای سفارش
ـ بررسی عملكرد و كنترل مناسب بودن محصول در حین كاربرد .
ـ ارائه راهنمایی های فنی جهت استفاده بهینه از محصول و یا تغییر در پارامترهای سفارش .
ـ دریافت بازخوردهای فنی و كیفی از مشتریان در خصوص عملكرد محصول .
ـ ارائه و انعكاس بازخوردهای فنی به كارخانه و در صورت لزوم انجام اصلاحات لازم تا رسیدن به مشخصه های نهایی مشتری .

ارائه خدمات فنی پس از فروش :

ـ انجام بازدیدهای دوره ای از خـطوط تـولیدی مشتریان با توجه به حساسیت های كیفی مشتریان به منظور تطابق محصولات ارسالی با نیازمندیهای واقعی آن .
ـ ارائة خدمات و اطلاعات فنی به مشتریان در ارتباط با مصرف بهینه محصولات
ـ بررسی ادعای فنی مشتریان
ـ راهنمایی و ارائه راهكارهای مناسب به مشـتـریـان در جـهـت مصرف محـصولات جدید و تغییر مواد اولیه مصرفی
ـ تهیه و ارائه كتابچه های فنی راهنمایی محصولات
ـ اندازه گیری سطح رضایتمندی مشتریان از سطح كیفی محصولات
تماس با ما
تهران، خیابان ۱۵ خرداد، خیابان پامنار، ساختمان مرمر، طبقه ۲، پلاک ۶
+98-21-33932422
map